Obecnie w Polsce obowiązuje opłata reprograficzna obejmująca takie towary jak nagrywarki, płyty kompaktowe i DVD czy skanery, a jej wysokość mieści się w granicach od 1 do 3 procent wartości urządzenia lub nośnika. W założeniu ma ona stanowić wynagrodzenie dla artystów, których utwory mogą być legalnie utrwalane z pomocą wymienionych produktów. Często pojawia się jednak pomysł, popierany przede wszystkim przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, aby objąć podatkiem także urządzenia mobilne, w tym smartfony, tablety, a nawet telewizory SMART TV. W związku z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa wprowadzenie opłaty stało się bardziej prawdopodobne.

Na czym polega planowane rozszerzenie opłaty reprograficznej?

Opłata reprograficzna polega na opłacaniu określonej ustawowo kwoty na rzecz takich organizacji jak ZAiKS czy ZPAV, które przekazują jej część twórcom. Propozycja modyfikacji podatku zakłada objęcie nim także urządzeń mobilnych, uzasadniając ten pomysł faktem, iż smartfony oraz tablety – podobnie jak drukarki lub kserokopiarki – również mogą służyć do kopiowania i utrwalania dzieł kultury. Planowana opłata miałaby wynosić 6% wartości sprzętu – szacuje się, że wpływy z podatku mogłyby wynosić kilkadziesiąt, a nawet kilkaset milionów złotych rocznie.

Skutki wprowadzenia podatku od urządzeń mobilnych

Główną konsekwencją rozszerzenia listy urządzeń objętych opłatą reprograficzną byłaby konieczność wpłacania konkretnej kwoty na rzecz takich organizacji jak ZAiKS. Jej uiszczaniem zajmowaliby się producenci oraz importerzy, jednakże podatek od smartfonów i tabletów skutkowałby wzrostem cen sprzętu, a ten odczują przede wszystkim konsumenci. W przypadku modyfikacji opłaty reprograficznej urządzenia mobilne podrożałyby nawet o kilkaset złotych.

Rosnące koszty smartfonów i tabletów

Rozszerzenie opłaty reprograficznej zapewni budżetowi państwa znaczące wpływy finansowe, zaś twórcy otrzymają większą rekompensatę za darmowe wykorzystywanie ich dzieł przez konsumentów. Duża część Polaków na co dzień korzysta bowiem z serwisów udostępniających muzykę czy filmy. Jednakże podatek od urządzeń mobilnych zauważalnie zwiększy ich cenę, która z roku na rok stale wzrasta. Jeśli zatem nowa opłata reprograficzna zostanie wprowadzona, warto obniżyć koszty korzystania ze smartfonów, na przykład z pomocą taniego abonamentu na telefon. W Telgam Mobile proponujemy najniższe opłaty za usługi telefonii komórkowej dla Klientów z Jasła, Rzeszowa oraz okolic. Zapraszamy!