Dołącz

Przenoś numery z nami, buduj z nami nową sieć komórkową. Możesz to robić na klika sposobów:

  • Współpracując jako partner operatora. Poprzez budowę sieci sprzedaży lub punktów sprzedaży i obsługi
  • Współpracując jako handlowiec. Poprzez sprzedaż naszych usług.
  • Współpracując jako promotor. Poprzez promocję naszych usług wśród swojej społeczności.
  • Płacimy za poleconych klientów, współfinansujemy lokalne inicjatywy i imprezy.

kontakt@telgammobile.pl